ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ