วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการผู้ช่วย

ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ อัยการผู้ช่วย มีความประสงค์มอบหนังสือกฎหมายให้กับ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

  1.  กฎหมายแพ่งพิสดาร เล่ม 1 – เล่ม 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) จำนวน 1 ชุด
  2. กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 1 – เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) จำนวน 1 ชุด
ภาพหนังสือกฎหมาย ที่คุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพหนังสือกฎหมาย ที่คุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพหนังสือกฎหมาย ที่คุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพหนังสือกฎหมาย ที่คุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ