คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 18 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ