กรรมพยากรณ์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กรรมพยากรณ์ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงกรรม คนเราไม่เชื่อเรื่องกรรม ทั้งที่ทำอยู่ทุกนาที และที่มีผลอยู่ ทุกขณะจิต ที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เพราะไม่เข้าใจว่ากรรมคือเจตนา เมื่อเจตนาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ย่อมเกิดความสุข ความทุกข์ และบันดาลเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆทั้งแบบฉับพลันทันที และแบบที่เป็น เงาตามตัวเตรียมให้ผลในไม่ช้า เมื่อกรรมดีออกดอกออกผล ผู้คนย่อมเริงรื่นและชะล่าใจไม่รู้ต้นสาย ปลายเหตุว่าทำไมตนจึงโชคดี ขณะที่เมื่อกรรมชั่วเผล็ดผลผู้คนย่อมโหยหวลครวญครางโดยไม่รู้เหตุ เพราะอะไร ตนจึงมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ กรรมพยากรณ์มีหลายภาคหลายตอน …