กรรมพยากรณ์

กรรมพยากรณ์

กรรมพยากรณ์ เป็นเรื่องที่กล่าวถึงกรรม คนเราไม่เชื่อเรื่องกรรม ทั้งที่ทำอยู่ทุกนาที และที่มีผลอยู่ ทุกขณะจิต ที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เพราะไม่เข้าใจว่ากรรมคือเจตนา เมื่อเจตนาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ย่อมเกิดความสุข ความทุกข์ และบันดาลเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆทั้งแบบฉับพลันทันที และแบบที่เป็น เงาตามตัวเตรียมให้ผลในไม่ช้า เมื่อกรรมดีออกดอกออกผล ผู้คนย่อมเริงรื่นและชะล่าใจไม่รู้ต้นสาย ปลายเหตุว่าทำไมตนจึงโชคดี ขณะที่เมื่อกรรมชั่วเผล็ดผลผู้คนย่อมโหยหวลครวญครางโดยไม่รู้เหตุ เพราะอะไร ตนจึงมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ กรรมพยากรณ์มีหลายภาคหลายตอน เล่มนี้เป็นตอนแรก คือชนะกรรม ภายในเล่มแบ่งเป็น 42 บท มี ลานดาว ลีลากีรติ เป็นตัวแทนนางเอกในโลกของความเป็นจริงที่สวย รวย เก่ง ครบสูตร จนกลายเป็นแม่มดไปโดยไม่รู้ตัว ทั้งในแง่ความสามารถบันดาลเรื่องดีร้ายกับทั้งในแง่ของ ความหลงอำนาจมนต์มายาแห่งตน กระทั่งที่สุดความหลงคือ การรู้จักอำนาจเหนือตน รู้จักผลกรรม ที่ทำชีวิตเธอให้วิปริตผิดเพี้ยนไป

ชื่อเรื่อง: กรรมพยากรณ์

ผู้แต่ง: ดังตฤณ

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ ๑ : ครั้งแรก  หน้า  ๑๓  ..  ..
 • บทที่ ๒ : เพื่อนรัก  หน้า  ๒๘
 • บทที่ ๓ : พยากรณ์ดาวเด่น  หน้า  ๓๘
 • บทที่ ๔ : กังวล  หน้า  ๔๙
 • บทที่ ๕ : มื้ออร่อย  หน้า  ๖๒
 • บทที่ ๖ : บ้านแสนสุข  หน้า  ๗๕
 • บทที่ ๗ : ส่งวิญญาณ  หน้า   ๙๑
 • บทที่ ๘ : ดูดาว  หน้า ๑๑๐
 • บทที่ ๙ : สงครามความคิด  หน้า ๑๒๖
 • บทที่ ๓๔ : คนดัง  หน้า ๕๗๘
 • บทที่ ๓๕ : ออกสู่โลกกว้าง  หน้า ๕๙๓
 • บทที่ ๓๖ : ค่สม  หน้า ๖๑๐
 • บทที่ ๓๗ : สูญเสีย  หน้า ๖๒๗
 • บทที่ ๓๘ : เปิดใจ  หน้า ๖๔๕
 • บทที่ ๓๙ : นับหนึ่งใหม่  หน้า ๖๖๑
 • บทที่ ๔๐ : กีฬาพลังจิต  หน้า ๖๘๕
 • บทที่ ๔๑ : ชนะกรรม  หน้า ๖๙๙
 • บทที่ ๔๒ : เคล็ดวิชาพยากรณ์กรรม  หน้า ๗๔๗