กับดักสัตว์ไทยประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับดักวิถี

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากการที่ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ซึ่งตั้งอยู่ที่ 26/43 ถนนวิสุทธิกษัตรย์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมบรรดา เครื่องมือเครื่องใช้ และกับดักสัตว์ต่างๆ อันเป็นเนื้อหาความรู้เปลี่ยมด้วยคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้ เครื่องมือแต่ละชนิดที่จัดแสดงเปรียบเสมือนเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตทางภูมิปัญญาของชาวบ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งจะหาดูได้ยาก

ชื่อเรื่อง: กับดักสัตว์ไทยประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับดักวิถี

ผู้แต่ง: พรศิริ บูรณเขตต์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำเสนอ  หน้า    (๘)  คำนำ  หน้า  (๑๓)
 • กรงดักแมลงสาป : ปราบยอดนักไต่  หน้า      ๒
 • กรงตาแมว : สุดยอดเทคโนโลยีดักหนู  หน้า      ๘
 • กรบ : โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์  หน้า   ๑๔
 • กระแตะดักนก : ความเหนียวเป็นต่อ เสียงล่อเป็นเหตุ  หน้า   ๑๙
 • กระบอกดักลิง : ลิงไม่มีรอด   หน้า   ๒๓
 • กับแขวน : “กับ” กับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด  หน้า   ๒๙
 • กับดักงู : งูร้ายตายสถานเดียว  หน้า   ๓๔
 • หน้าไม้ : ภัยเงียบ  หน้า ๒๒๖
 • หวีดเสียงเหยี่ยว : ศาสตร์แห่งเสียง หน้า ๒๓๑
 • หับ : นกต่อ ต่อนก  หน้า ๒๓๖
 • อีครอบ : อีนี่ใช้ครอบนกยกรัง หน้า ๒๔๒
 • อีทุบ : ไม้ซีกงัดไม้ทุบ และสารพัดการเรียนรู้  หน้า ๒๔๗
 • อีหัน : จับงูให้มั่น หั่นงูให้ตาย  หน้า ๒๕๒
 • อีโหง : หาปลา หากิน  หน้า ๒๕๗
 • โอกรีดปลาหลด : ศิลปะของการยังชีพ   หน้า ๒๖๒
 • แฮ้วนกเอี้ยง : ชีวิตในปลักตม  หน้า ๒๖๗