พระเอกในวรรณคดี

พระเอกในวรรณคดี

วรรณคดีเป็นมรดกโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งอารยธรรมของประเทศไทยที่คนไทยควรหวงแหน และภาคภูมิใจ ในความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ พระเอกในวรรณคดี เล่มนี้ ได้รวบรวมพระเอกในวรรณคดีจากเรื่องต่างๆ ถึง 23 ตัวละคร เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึง ลักษณะเด่นของตัวละครในแต่ละตัว รูปแบบของเรื่องราวต่างๆ พร้อมแทรกข้อคิดเพื่อให้เยาวชน หรือผู้อ่านได้ซาบซึ้งในตัวละครหรือเรื่องราวโดยย่อแล้ว จะทำให้เกิดความรักในวรรณคดีอันทรงคุณค่า และแสวงหาอ่านวรรณคดีเรื่องต่างๆ ในโอกาศต่อไป

ชื่อเรื่อง: พระเอกในวรรณคดี

เรียบเรียงโดย: ผจงวาด กมลเสรีรัตน์

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1

สารบัญ

 • พระสมุทรโฆษ เทพอุ้มสม  หน้า   11
 • พระลอราชเลอลักษณ์  หน้า   15
 • พระราม พระนารายณ์อวตาร  หน้า   19
 • ลิโป้ นักรบสะท้านแผ่นดิน  หน้า   23
 • พระอุณรุท หรือ อนิรุทธ  หน้า   27
 • ..  ..
 • ท้าวทุษยันต์  หน้า   83
 • ท้าวแสนปมหรือพระชินเสน  หน้า   87
 • ท้าวอิลราช ผู้กลายรูปเป็นนางอิลา  หน้า   91
 • พระนลกษัตริย์ผู้หลงผิด  หน้า   95
 • ขุนแผนพระเอกยอดนักรัก-นักรบ  หน้า   99

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน