นวดกดจุด

นวดกดจุด
การนวดกดจุดฝ่าเท้าคืออะไร
ในช่วงเวลา 10 กว่าปีมานี้มีวิชาการใหม่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก คือ วิชา REFLEXOLOGY วิชานี้อาศัยหลักทฤษฎีข้างต้นที่ว่า อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีการติดต่อมายังฝ่าเท้า แสดงออกบริเวณพื้นที่สะท้อน เมื่อมีการนวดกระตุ้นบริเวณพื้นที่สะท้อนนั้น จะสามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะนั้นๆได้
อ่านต่อ >>