วันที่ 21 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือบริจาคเป็นจำนวนมาก

วันที่ 21 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือบริจาคเป็นจำนวนมาก

วันที่ 21 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือบริจาคเป็นจำนวนมาก

วันที่ 21 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือบริจาคเป็นจำนวนมาก