การบริหารเครือข่ายด้วย Linux redhat
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทั่วไปแก่ผู้ใช้โปรแกรมสีนุกส์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนอกจากลีนุกส์จะเป็นโปรแกรมแม่ข่ายได้อย่างดีแล้ว ยังมีความสามารถเป็นโปรแกรมที่ทำงานในเรื่องของเอกสารได้อีก ซึ่งในความสามารถอันนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโปรแกรมในตระกูลของ ไมโครซอฟต์ หากจะเปรียบเทียบกันระหว่างลีนุกส์กับวินโดวส์ ลีนุกส์จะแพ้ก็คงเป็นที่เกิดช้ากว่า วินโดวส์ เท่านั้นเองซึ่งภายในเล่มบรรจุเรื่องราวตั้งแต่การติดตั้งลีนุกซ์ 7.0 ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย เพื่อให้อ่านได้ความรู้อย่างจุใจจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ทุกขั้นตอน ชื่อเรื่อง: การบริหารเครือข่ายด้วย Linux redhat ผู้แต่ง: ซัม …
การติดตั้ง – ใช้งานลินุกซ์ทะเล และปลาดาวออฟฟิศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ลีนุกซ์ทะเลได้พัฒนาต้นแบบมาจากลินุกซ์ดิสทริบิวชันหลายค่าย โดยการออกแบบกราฟิกส์ อินเตอร์เฟซเป็นภาษาไทย แล้วนำมาใช้งานร่วมกับเคอร์เนลของลินุกซ์ สามารถนำมาใช้งาน แทน Windows ได้ โดยใช้ชื่อว่า Linux TLE (Thai Language Extension) หรือ ลินุกซ์ทะเล โปรแกรมปลาดาวออฟฟิศทำให้ลินุกซ์ทะเลมีความแรงสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก ปลาดาวออฟฟิศถูกออกแบบมาสำหรับลินุกซ์โดยเฉพาะ ทำให้การใช้ภาษาไทยบนแอปพลิเคชั่นต่างๆ …