การบริหารเครือข่ายด้วย Linux redhat

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทั่วไปแก่ผู้ใช้โปรแกรมสีนุกส์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนอกจากลีนุกส์จะเป็นโปรแกรมแม่ข่ายได้อย่างดีแล้ว ยังมีความสามารถเป็นโปรแกรมที่ทำงานในเรื่องของเอกสารได้อีก ซึ่งในความสามารถอันนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโปรแกรมในตระกูลของ ไมโครซอฟต์ หากจะเปรียบเทียบกันระหว่างลีนุกส์กับวินโดวส์ ลีนุกส์จะแพ้ก็คงเป็นที่เกิดช้ากว่า วินโดวส์ เท่านั้นเองซึ่งภายในเล่มบรรจุเรื่องราวตั้งแต่การติดตั้งลีนุกซ์ 7.0 ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย เพื่อให้อ่านได้ความรู้อย่างจุใจจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ทุกขั้นตอน

ชื่อเรื่อง: การบริหารเครือข่ายด้วย Linux redhat

ผู้แต่ง: ซัม สาวพัตร์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 1. การติดตั้งลีนุกซ์ 7.0  หน้า     9
 2. ดีเอ็นเอส เซิร์ฟเวอร์  หน้า   27
 3. Apache, Squid  หน้า   33
 4. Web Server  หน้า   47
 5. Dhcp Server  หน้า   55
 6. Internet Gateway  หน้า   67
 7. X-Window  หน้า   73
 8. Webmail  หน้า   79
 9. Webmin  หน้า   91
 10. X-Utility  หน้า   97
 11. การติดตั้งคีย์บอร์ดให้ลีนุกซ์พิมพ์ภาษาไทยได้  หน้า 107
 12. แชร์ทรัพยากรของเครื่องด้วยแซมบ้า  หน้า 117
 13. MRTG  หน้า 135
 14. สรุปคำสั่ง  หน้า 145
 15. รวมแหล่งลีนุกซ์  หน้า 151

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน