100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ 100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพนี้ ล้วนเป็นเทคนิคที่นักถ่ายภาพรู้จักกันแพร่หลาย บางเทคนิคอาจจะเป็นเทคนิคพื้นฐานทางด้านการถ่ายภาพ แต่บางเทคนิคก็เป็นเทคนิคการสร้างภาพที่ไม่ค่อยมีนักถ่ายภาพรู้จักกันนัก เพราะเป็นเทคนิคการทำภาพแบบพิเศษที่รู้กันในเฉพาะกลุ่ม โดยผู้เขียนได้นำเทคนิคต่างๆ มาเรียบเรียงไว้ด้วยคำอธิบาย ที่เปิดเผยรายละเอียดอย่างมากที่สุด พร้อมทั้งภาพประกอบกว่า 250 ภาพ ที่จะแสดงลักษณะของเทคนิคพิเศษต่างๆ ให้เห็นมากที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุด ชื่อเรื่อง: 100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ รวบรวมโดย: ทีมวิชาการ …