100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ

หนังสือ 100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพนี้ ล้วนเป็นเทคนิคที่นักถ่ายภาพรู้จักกันแพร่หลาย บางเทคนิคอาจจะเป็นเทคนิคพื้นฐานทางด้านการถ่ายภาพ แต่บางเทคนิคก็เป็นเทคนิคการสร้างภาพที่ไม่ค่อยมีนักถ่ายภาพรู้จักกันนัก เพราะเป็นเทคนิคการทำภาพแบบพิเศษที่รู้กันในเฉพาะกลุ่ม โดยผู้เขียนได้นำเทคนิคต่างๆ มาเรียบเรียงไว้ด้วยคำอธิบาย ที่เปิดเผยรายละเอียดอย่างมากที่สุด พร้อมทั้งภาพประกอบกว่า 250 ภาพ ที่จะแสดงลักษณะของเทคนิคพิเศษต่างๆ ให้เห็นมากที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุด

ชื่อเรื่อง: 100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ

รวบรวมโดย: ทีมวิชาการ PHOTO & LIFE

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • 1. ZOOM IN – ZOOM OUT  หน้า    8
 • 2. LONGTOME EXPOSURE   หน้า  10
 • 3. PAN   หน้า   12
 • 4. PAN TILT  หน้า   14
 • ..
 • 48. BLACKLIGHT หน้า 102
 • 49. REFLEXTION หน้า 104
 • 50. FOGGY หน้า 106
 • 51. SLIDE PROJECTOR  หน้า 108
 • 52. SUNRISE-SUNSET   หน้า 110
 • 53. MAGIC GLASS  หน้า 112
 • 54. SKY  หน้า 114
 • ..
 • 98. IN THE PARK  หน้า 202
 • 99. THE PLACE  หน้า 204
 • 100. DESIGN PHOTOGRAPHS  หน้า 206

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน