เจาะตัวบทพิชิตเนติบัณฑิต ภาคสอง กลุ่มวิชา วิ.แพ่ง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เตรียมสอบเนติบัณฑิตให้ประสบความสำเร็จโดยการรู้ขอบเขต และเข้าใจตัวบทกฎหมาย ผู้จัดทำได้เจาะสกัดตัวบทกฎหมาย กลุ่มวิชา วิ. แพ่ง ที่เคยออกข้อสอบตั้งแต่สมัยที่ 40 ถึงปัจจุบัน