Thai Life : Thai cuisine
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อาหารจานเดียว แกง น้ำพริก อาหารว่าง ขนม ไม่ว่าจะ ต้ม ผัด ทอด นึ่ง อาหารไทยเมนูที่เป็นที่นิยม แนะนำให้รู้จักทั้งวิธีทำ เครื่องเทศและสมุนไพรไทยที่ใช้ประกอบอาหาร บอกไว้ในเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษ
ศิลปะการบังคับบัญชา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ถ้อยคำสำนักพิมพ์ “ทำงานกับคนปวดหัวที่สุด” มีผู้กล่าวถ้อยคำทำนองนี้ ให้ได้ยินกันบ่อย เป็นความหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทำงานกับคนแล้วจะทำงานกับอะไร คนมากได้งานมาก คนน้อยได้งานน้อย ควรจะเป็นไปอย่างนี้ แต่ก็เคยปรากฏอยู่บ่อยว่า คนมากได้งานน้อย คนน้อยได้งานมาก เป็นเพราะเหตุใด
เด็กชายจากดาวอื่น
รายชื่อหนังสือแนะนำ
คำนำสำนักพิมพ์ เรื่อง ‘เด็กชายจากดาวอื่น’ ของ ‘วาวแพร’ นับเป็นนวนิยายขนาดสั้นที่แปลกไปจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องอื่นๆ ของเธอ ในข้อที่ว่าสามารถอ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้มุ่งเน้นแสดงความนึกคิดของเด็กๆ ที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ความคิดต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต ถ้อยคำและการแสดงออกของผู้ใหญ่ที่มีผลต่อเด็กอย่างไม่รู้ตัว