เครื่องเสียงโบราณ ตำนานแห่งศาสตร์และศิลป์

เครื่องเสียงโบราณ ตำนานแห่งศาสตร์และศิลป์

เครื่องเสียงโบราณ เป็นศาสตร์แห่งการคิดค้น ผสานกับศิลปะที่เกิดขึ้นจากการออกแบบโดยผู้คนในยุคนั้นอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความบันเทิงด้วยเสียงดนตรี และเพลงต่างๆ มากว่า 100 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเครื่องเสียงโบราณ กับเครื่องเสียงปัจจุบันท้ายเล่มมีภาคผนวกเกี่ยวกับแผ่นเสียง และกระบวนการอัดเสียง ลำดับเหตุการณ์สำคัญๆ เกี่ยวกับเครื่องเสียงของต่างประเทศว่าตรงกับเหตุการณ์สำคัญๆ ของไทยสมัยใดบ้าง วัตถุประสงค์ของสมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียง ดรรชนีช่วยค้นเรื่องและเวบไซต์เครื่องเสียงโบราณ

ชื่อเรื่อง: เครื่องเสียงโบราณ ตำนานแห่งศาสตร์และศิลป์

ผู้แต่ง: พฤฒิพล ประชุมพล

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1, ชั้น 4 อาคาร 1, ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ