สารานุกรม รอบรู้ รอบโลก

สารานุกรม รอบรู้ รอบโลก

สารานุกรมเล่มนี้จะพาคุณท่องไปใน 19 บท ของดินแดนความรู้อย่างเพลิดเพลิน ตั้งแต่ ศิลปะ วรรณกรรม ธุรกิจ ดนตรี ภาพยนตร์ ปรัชญา การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ฯลฯ เรียงตามลำดับอักษร A-Z โดยมีดรรชนีช่วยค้นท้ายเล่ม

ชื่อเรื่อง: สารานุกรม รอบรู้ รอบโลก

ผู้จัดพิมพ์: บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์(ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ