ระหว่างบรรทัด

ภาพปกหนังสือ ระหว่างบรรทัด

หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ของมหากาพย์บัตรทองที่เต็มไปด้วยเกร็ดประวัติศาสตร์ และภูมิรู้จากการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ขั้นวางแผนที่เป็นความคิดในอากาศ การเมือง การเพิ่มขอบเขตการรักษา การคุมเข้มคุณภาพยา สู่การเป็นต้นแบบความสาเร็จในระดับโลก ภายในเล่มยังมีบทสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนสาคัญในการผลักดัน เช่น นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ และมุมมองด้วยความชื่นชมจากคนนอกอย่าง ศ.แอนน์ มิลส์ นักเศรษฐศาสตร์สุขภาพระดับต้น ๆ ของโลก

ชื่อเรื่อง: ระหว่างบรรทัด

ผู้แต่ง: อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ (บรรณาธิการ)

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • ปฐมบท Introduction     หน้า 24
  • ระหว่างบรรทัด Between the lines     หน้า 30
  • เราคือใคร ? Who am I     หน้า 58
  • ..
  • เหมือนสวรรค์มาโปรด นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์     หน้า 218
  • ต้องชื่นชมรัฐบาลไทย กล้าพอที่จะใช้ ‘ภาษี’ อุดหนุนสุขภาพทั้งระบบ แอนน์ มิลส์ | Anne Mills     หน้า 234
  • ปัจฉิมบท     หน้า 252

แนะนำโดย: คุณเรวัฒน์ บุญถาวรทวี หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ