ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน

ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “เจ้าฟ้ากับการศึกษา” ว่า  “การซ่อมเครื่องดนตรี ข้าพเจ้าได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปหาเครื่องดนตรีที่ชำรุดมากๆ (อาจชำรุดเพราะการขนย้ายมากกว่าเพราะการเล่น) ที่เขาเก็บไว้เตรียมจะยุบขายเป็นเศษโลหะ หรือจะเข้าพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ทราบมาซ่อม บางทีก็ทรงซ่อมเองเท่าที่ทำได้ หรือทรงสอนช่างให้ซ่อม ช่างที่ทรงใช้ก็ไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องดนตรีโดยตรง ไม่เคยเห็นเครื่องดนตรีเลยด้วยซ้ำ เมื่อซ่อมตามที่ทรงสอนแล้ว ก็ทำได้ออกมาเหมือนเครื่องใหม่ ”

(คัดลอกจากหนังสือ ในหน้า 229-230)

รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ โดยมีประวัติความเป็นมาของเพลงแต่ละเพลง รวมทั้งคำร้องภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมโน๊ตเพลง ท้ายเล่มมีพระราชประวัติ และพระอัจฉริยะทางด้านดนตรี ทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากล

ชื่อเรื่อง: ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน

ผู้แต่ง: ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ