อาหารเวียดนาม

อาหารเวียดนามเป็นอาหารประเภทผักเป็นส่วนมาก เนื้อหาภายในเล่มจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่คิดจะตั้งร้าน ขายอาหารเวียดนาม หรือผู้ที่คิดจะทำอาหารเวียดนามรับประทานเอง เพราะผู้เขียนได้ให้เนื้อหาสาระ ตั้งแต่ลักษณะเฉพาะของอาหาร ทำเลที่ตั้งอุปกรณ์ในการตั้งร้าน การลงทุน มีภาพประกอบเกี่ยวกับ พืชผักต่างๆ ที่ใช้กับอาหารเวียดนาม สูตรน้ำจิ้มต่างๆ ที่ใช้กับอาหารเวียดนาม เช่น น้ำจิ้มแหนมเนือง เป็นต้น

ชื่อเรื่อง: อาหารเวียดนาม

ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ เกษปทุม สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ลักษณะเฉพาะของอาหารเวียดนาม  หน้า     8
 • การลงทุน  หน้า   11
 • พืชผักที่รับประทานกับอาหารเวียดนาม  หน้า   14
 • น้ำจิ้มสูตรต่างๆ  หน้า   18
 • น้ำจิ้มแหนมเนือง  หน้า   21
 • กุ้งกระเบื้อง  หน้า   22
 • กุ้งพันอ้อย  หน้า   23
 • ก๋วยจั๊บญวน  หน้า   24
 • กล้วยบวชชีโรยงา  หน้า   26
 • กล้วยหอมทอด  หน้า   27
 • ยำสาวเวียดนาม  หน้า   62
 • ยำหมูยอเวียดนาม  หน้า   64
 • เส้นหมี่หน้าทะเล  หน้า   66
 • เส้นหมี่หน้าหมู  หน้า   68
 • หมูคำหวาน  หน้า   70
 • หมูมะนาว  หน้า   72
 • หมูยอเวียดนาม  หน้า   74
 • หมูย่างใบชะพลู  หน้า   76
 • หมูหมักตะไคร้  หน้า   78
 • แหนมเนือง  หน้า   80