ตามรอยสถาปัตยกรรมสองฝั่งเจ้าพระยา

หนังสือ “ตามรอยสถาปัตยกรรมสองฝั่งเจ้าพระยา” เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ต้องการรู้ประวัติศาสตร์ ของลำน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 6 ไปจนถึงวัดยานนาวา ซึ่งจะให้เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย ที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงมาสามยุคด้วยกัน คือ อยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพมหานคร เรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นที่สองฝั่งแม่น้ำนี้ มีทั้งความเจริญรุ่งเรือง ความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา และความเศร้าโศก ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดสองฝั่งลำน้ำนี้ ซึ่งผู้เขียนได้เขียนไว้ 3 ภาษาด้วยกันคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งบางครั้งผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำแก่เพื่อนชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: ตามรอยสถาปัตยกรรมสองฝั่งเจ้าพระยา

จัดทำโดย: สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • สะพานพระราม 6 : Rama VI Bridge  หน้า   10-13
 • วัดสร้อยทอง : Soi Thong Temple  หน้า   14-17
 • สะพานกรุงธน : Krung Thon Bridge  หน้า   18-21
 • วัดคอนเซ็ปชัญ : Church of the Immaculate Conception  หน้า   22-25
 • วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร : Rajathiwas Rajaworavihan   หน้า   26-29
 • ท่าวาสุกรี : Wasukree Pier  หน้า   30-33
 • ป้อมพระสุเมรุ : Phra Sumeru Fortress  หน้า   34-37
 • พระที่นั่งสันติชัยปราการ : Santi Chaiprakarn Royal Khoe Moral Principles Dissemination Society  Pavillion  หน้า   38-41
 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร : Prayurawongsawat Woravihan Temple  หน้า   94-97
 • สำนักเทศกิจ (ศาลากลางจังหวัดธนบุรี) : Municipal Office (Thonburi City Hall) หน้า   98-101
 • สะพานพระพุทธยอดฟ้า Phra Puttha Yodfa Bridge Temple (Memorial Bridge) หน้า 102-105
 • ศาลเจ้ากวนอู : Guan-U God Shrine  หน้า 106-109
 • สมาคมเผยแพร่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ : Chee Chin  หน้า 110-113
 • วัดกาลหว่าร์ : Kalawar Temple  หน้า 114-117
 • วัดยานนาวา : Yan Nawa Temple  หน้า 118-121