หนึ่งโรคหลายร้อยผลกระทบ : จับตาย “เบาหวาน” ฆาตกรเงียบ

หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านสามารถรู้ข้อมูลความเป็นจริงในมุมมองที่กว้างกว่าเพียงตัวตนของคนหนึ่ง ซึ่งจะนำไปสู่หนทางแก้ไขปัญหาที่มีส่วนสำคัญ จากผู้เป็นโรคเบาหวานเพื่อจะได้เป็นการแก้ปัญหา ของตนเองและผู้คนในสังคม ให้รอดพ้นจากอันตรายของเบาหวานได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: หนึ่งโรคหลายร้อยผลกระทบ : จับตาย “เบาหวาน” ฆาตกรเงียบ

ผู้เขียน: นิตยา จันทร์เรือง มหาผล และอรพินท์ มุกดาดิลก

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • ตอนที่ 1  ความคืบใกล้ของฆาตกร  หน้า   25
  • ตอนที่ 2 หนึ่งโรคหลายร้อยผลกระทบ  หน้า   45
  • ตอนที่ 3 ความเสี่ยงเลี่ยงได้  หน้า   93
  • ตอนที่ 4 สร้างสุขวิถีไทย ลดภัยฆาตรกรเงียบ  หน้า 113
  • บทส่งท้ายที่ไม่หวาน  หน้า 131
  • สาสน์จากใจจากผู้อำนวยการสวรส  หน้า 134
  • นานาสาระ  หน้า 138