ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพอาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ