Tag Archives: ศุภมาศ กิจจาการ

วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์ มอบหนังสือ ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo จำนวน 3 เล่ม เขียนโดย ฟรานเซสค์ มิราเยน และกาเร ซันโตส แปลโดย รัศมี กฤษณมิษ ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ ได้มอบหนังสือ “OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” จำนวน 3 เล่ม และ “OKRs paybook โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” จำนวน 3 เล่ม หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ จัดทำโดย คุณ กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ และได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งของคำนำว่า “สำหรับผู้ที่สนใจในการนำ OKRs มาใช้ สามารถศึกษาได้จากทั้ง 2 เล่มนี้ ควบคู่กันไป จะทำให้เข้าใจเรื่องราวของ OKRs ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” Continue reading วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

วันที่ 6 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือ “เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน” จำนวน 3 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 6 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

วันที่ 27 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง และปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพปกหนังสือ เรื่อง แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง และปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณศุภมาศ กิจจาการ  มีความประสงค์มอบหนังสือ  “แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง” จำนวน 3 เล่ม  และ “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” จำนวน 1 เล่ม Continue reading วันที่ 27 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

วันที่ 18 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์มอบหนังสือ “สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น” เขียนโดย หนุ่มเมืองจันท์ จำนวน 4 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 18 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ