วันที่ 27 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง และปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพปกหนังสือ เรื่อง แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง และปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณศุภมาศ กิจจาการ  มีความประสงค์มอบหนังสือ  “แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง” จำนวน 3 เล่ม  และ “ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ” จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกหนังสือ เรื่อง แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง
ภาพปกหนังสือ เรื่อง แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ