วันที่ 18 เม.ย. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น ที่คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือกฎหมายให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์มอบหนังสือ “สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น” เขียนโดย หนุ่มเมืองจันท์ จำนวน 4 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ