วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์ มอบหนังสือ ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo จำนวน 3 เล่ม เขียนโดย ฟรานเซสค์ มิราเยน และกาเร ซันโตส แปลโดย รัศมี กฤษณมิษ ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

หนังสือนวนิยายสเปนเล่มนี้ เป็นเรื่องราวของ “อีรีส” ผู้ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต และทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไป เธอไม่เคยให้ความสำคัญกับการมีคู่เลยจนกระทั่งวันที่พ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ในวันที่เธอได้พบร้านกาแฟซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน “สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเธอมากที่สุดกลับเป็นป้ายที่ติดไฟกะพริบอยู่เหนือประตูทางเข้า ราวกับจะเน้นย้ำและเรียกความสนใจจากเธอ อีรีสหยุดชั่วครู่และอ่านป้ายด้วยเสียงเบาๆ ว่า ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้

บางทีความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยการอยู่ในสถานที่ที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ