วันที่ 6 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ มอบหนังสือ “เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน” จำนวน 3 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง เดินเล่นหิมาลัย ใช้ใจเดิน

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ