วันที่ 27 ก.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณศุภมาศ กิจจาการ

ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณศุภมาศ กิจจาการ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

คุณศุภมาศ กิจจาการ ได้มอบหนังสือ “OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” จำนวน 3 เล่ม และ “OKRs paybook โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” จำนวน 3 เล่ม หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ จัดทำโดย คุณ กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ และได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งของคำนำว่า “สำหรับผู้ที่สนใจในการนำ OKRs มาใช้ สามารถศึกษาได้จากทั้ง 2 เล่มนี้ ควบคู่กันไป จะทำให้เข้าใจเรื่องราวของ OKRs ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น”

ภาพปกหนังสือ เรื่อง OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs และเรื่อง OKRs paybook โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง OKRs @ Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs และเรื่อง OKRs paybook โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์ มอบให้กับ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ