Tag Archives: คณะนิติศาสตร์

วันที่ 8 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 ชื่อเรื่อง Continue reading วันที่ 8 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

ภาพปกวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564
ภาพปกวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ “วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์” ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม Continue reading วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

วันที่ 25 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)” จำนวน 5 เล่ม Continue reading วันที่ 25 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 1 กันยายน 2563 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือกฎหมายที่จัดพิมพ์ใหม่ จำนวน 17 รายการ จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งหนังสือดังกล่าว ผู้บริจาคได้จัดซื้อจากเงินรางวัล “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court)” Continue reading วันที่ 1 ก.ย. 2563 รับหนังสือบริจาค จากนายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court)

วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 “ทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้มอบหนังสือกฎหมายซึ่งเป็นหนังสือจัดพิมพ์ใหม่ จำนวน 19 รายการ

หนังสือดังกล่าวทางทีมแข่งขันฯ ได้ซื้อจากเงินรางวัลการแข่งขัน Continue reading วันที่ 19 ส.ค. 2563 รับหนังสือบริจาค จากทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (Moot Court)