วันที่ 25 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)” จำนวน 5 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมี นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพอาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง โดยมี นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ (ขวา) เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง โดยมี นายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ (ขวา) เป็นผู้รับมอบ

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ