Tag Archives: บริจาคหนังสือ

วันที่ 22 ต.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จาก ดร.พิจิตต รัตตกุล

ภาพปกหนังสือ ชีวิต "อิสระ" หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
ภาพปกหนังสือ ชีวิต “อิสระ” หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พิเศษอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ดร.พิจิตต รัตตกุล ได้มอบหนังสือ ชีวิต “อิสสระ” จำนวน 1 เล่ม ให้กับสำนักหอสมุดลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 22 ต.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จาก ดร.พิจิตต รัตตกุล

วันที่ 22 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของนายพิชัย – คุณหญิงจรวย รัตตกุล

ภาพปกหนังสือ ชีวิตมีค่า และสู่ความฝันอันสูงสุด
ภาพปกหนังสือ ชีวิตมีค่า และสู่ความฝันอันสูงสุด

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบ “หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของนายพิชัย – คุณหญิงจรวย รัตตกุล” จำนวน 1 ชุด จาก ดร.พิจิตต รัตตกุล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 22 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของนายพิชัย – คุณหญิงจรวย รัตตกุล

วันที่ 21 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือบริจาคเป็นจำนวนมาก

ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565
ภาพหนังสือบริจาคที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบทรัพยากรสารสนเทศ อาทิเช่น นวนิยาย วรรณกรรม นิยายวาย นิยายแปลจีน นวนิยายภาษาต่างประเทศ หนังสือความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ด้านบันเทิงคดี สารคดี รวมถึงหนังสือวิชาการต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก Continue reading วันที่ 21 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือบริจาคเป็นจำนวนมาก

วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo
ภาพปกหนังสือ เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คุณศุภมาศ กิจจาการ มีความประสงค์ มอบหนังสือ ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo จำนวน 3 เล่ม เขียนโดย ฟรานเซสค์ มิราเยน และกาเร ซันโตส แปลโดย รัศมี กฤษณมิษ ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป Continue reading วันที่ 26 ส.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค เรื่อง ที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนี้ El major lugar del mundo es aqui mismo

คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชา มหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก
ภาพปกหนังสือ เรื่อง คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชามหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก เป็นจำนวน 2 เล่ม แต่งและจัดทำโดยอัธกฤตย์ เทพมงคล และศรัณย์ ศานติศาสน์

ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท โดยผู้เขียนได้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มาก่อนก็สามารถศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ Continue reading คู่มืออย่างง่ายสำหรับวิชา มหเศรษฐศาสตร์ปริญญาเอก