ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการสื่อมัลติมีเดีย
บริการสื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดียสำหรับฝึกภาษาต่างประเทศ, บทความ/สารคดี และภาพยนตร์

ภาพประตูหน้าห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย

สถานที่ให้บริการ :: ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ - ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ให้บริการเวลา 08.30 - 16.30 น.

ภาพบรรยากาศภายในห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย ภาพบรรยากาศภายในห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย
ภาพบรรยากาศภายในห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย ภาพภายในห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย

ระเบียบการใช้บริการ
  • อาจารย์, เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงบัตรประจำตัวเพื่อขอใช้บริการ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ::
คุณวัชระ ณรงค์ฤทธิ์เดช หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ โทร. 0-2310-8646
e-Mail : vatchara@lib.ru.ac.th

Latest Update : 31 January 2023, 11:07 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636