Services >> เวลาเปิด-ปิดบริการ
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 2564)
(คลิกอ่านประกาศเพิ่มเติม..)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
วัน
เวลาเปิด-ปิดบริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 21.00 น.
08.30 น. - 20.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
08.30 น. - 16.30 น.
08.30 น. - 16.00 น
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ปิดบริการ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
ช่วงเปิดภาคเรียน
วัน
เวลาเปิด-ปิดบริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 18.30 น.
08.30 น. - 18.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
08.30 น. - 16.30 น.
08.30 น. - 16.00 น
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
วัน
เวลาเปิด-ปิดบริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
08.30 น. - 16.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ปิดบริการ
ปิดบริการ
วันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ปิดบริการ

ติดตาม ประกาศปิดบริการ ในกรณีต่างๆ ได้ที่
  1. หน้าแรกเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
  2. Forum หมวดข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :: งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8636

Latest Update : 05 January 2021, 05:53 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636