ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> เวลาเปิด-ปิดให้บริการ
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) (คลิกอ่านประกาศ..)

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
วัน
พื้นที่บริการ
เวลาเปิด-ปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1
08.30 - 19.00 น.
อาคาร 1 ชั้น 1 - 5
08.30 - 19.30 น.
อาคาร 2 ชั้น 1 และ 2
08.30 - 19.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 1 - 3
08.30 - 19.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 4
08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1
08.30 - 16.00 น.
อาคาร 1 ชั้น 1 - 5
08.30 - 16.30 น.
อาคาร 2 ชั้น 1 และ 2
08.30 - 16.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 1 - 3
08.30 - 16.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 4
ปิดบริการ
วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ยกเว้น ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1
08.30 - 16.00 น.
อาคาร 1 ชั้น 1 - 5
08.30 - 16.30 น.
อาคาร 2 ชั้น 1 และ 2
08.30 - 16.30 น.
อาคาร 3 ชั้น 1 - 4
08.30 - 16.30 น.

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
วัน
เวลาเปิด-ปิดให้บริการ
เวลาเปิด-ปิด ส่วนบริการยืม-คืน
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 - 19.30 น.
08.30 - 19.00 น.
วันเสาร์
08.30 - 16.30 น.
08.30 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี
ปิดบริการ
ยกเว้นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่
08.30 - 16.30 น.
08.30 - 16.00 น.
ดาวน์โหลดเอกสาร : เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2567

ติดตาม ประกาศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ ได้ที่
  1. หน้าแรกเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง
  2. Forum หมวดข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ::
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

Latest Update : 20 April 2024, 10:35 AM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636