Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) ต้องใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
Art & Architecture Complete 1. Go Next Art & Architecture Complete (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปะ ที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และหนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และบทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และนักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่าง ๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 200 รายการ

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Art & Architecture Complete

  
 eBook Academic Collection 2. Go Next eBook Academic Collection (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564)

eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัย อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวาง และความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย

eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อ ถูกรวบรวมไว้ในแพคเกจนี้ ทุกรายชื่อผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน และยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ๆ เข้าไปแพคเกจทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ

  
Food Science Source 3. Go Next Food Science Source (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ครอบคลุม ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และนวัตกรรมต่าง ๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Food Science Source

  
Legal Source 4. Go Next Legal Source (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และแนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Legal Source

  
ProQuest One Business 5. Go Next ProQuest One Business (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564)

ProQuest ONE Business เป็นโซลูชั่นใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และนักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจ โดยได้รับการพัฒนาจากอาจารย์ นักศึกษา และบรรณารักษ์ด้านงานบริหาร เพื่อนำเสนอเนื้อหาเชิงปฏิบัติ และเชิงทฤษฎีในรูปแบบอินเทอร์เฟซเพื่อสร้างทักษะการวิจัย มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น บทความในวารสาร หนังสือ รายงานของบริษัท รวมถึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นหาแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT กรณีศึกษา และรายงานอุตสาหกรรมของบริษัท ประกอบด้วย วารสาร (Journals) เอกสารการทำงาน (Working papers) และอื่นๆ ที่สำคัญ รวมถึง Global business news เช่น The Wall Street Journal, the Economist and the Financial Times และรายงาน (Company, industry and country reports)

- คลิกชม Clip VDO แนะนำฐานข้อมูล ProQuest One Business

  

Latest Update : 01 June 2021, 06:10 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636