Databases >> Trial Databases
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
 • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอื่น) ต้องใช้บริการ Proxy Server ก่อนเข้าใช้ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฐานข้อมูลทดลองใช้ (Trial Databases)
Art & Architecture Complete 1. Go Next Art & Architecture Complete (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปะ ที่มีประสิทธิภาพสูง นำเสนอวารสาร นิตยสาร และหนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการทำดัชนี และบทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และนักออกแบบได้ใช้งาน ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่าง ๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 200 รายการ

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Art & Architecture Complete

  
Communication & Mass Media Complete 2. Go Next Communication & Mass Media Complete (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564)

ฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลก เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน และภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชน และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อการทำงานวิจัย และเป็นข้อมูลในการอ้างอิง

ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมาย และการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ และข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุด และการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

  
 eBook Academic Collection 3. Go Next eBook Academic Collection (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564)

eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัย อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวาง และความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย

eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อ ถูกรวบรวมไว้ในแพคเกจนี้ ทุกรายชื่อผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน และยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ๆ เข้าไปแพคเกจทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ

  
Food Science Source 4. Go Next Food Science Source (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็มหลายร้อยฉบับ รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ครอบคลุม ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และนวัตกรรมต่าง ๆ โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Food Science Source

  
Legal Source 5. Go Next Legal Source (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564)

ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ที่ให้ความครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และแนวโน้มของโลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง

- ดาวน์โหลด Title List
- ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน Legal Source

  
MEDLINE Complete 6. Go Next MEDLINE Complete (ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564)

ฐานข้อมูลวารสารข้อมูลฉบับเต็ม และเป็นฐานข้อมูลใหม่ที่ภูมิใจนำเสนอ ด้วยความมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่ดีที่สุดทางด้านการแพทย์ ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารข้อมูลแบบเต็มจำนวนมากกว่า 600 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1950 เพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะ

  
Oxford Law Online 7. Go Next Oxford Law Online (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564)

ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ที่มีเนื้อหาแยกออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. Oxford Reports on International Law (ORIL) - http://opil.ouplaw.com/home/ORIL
  ฐานข้อมูลด้านกฏหมายสากลโลก รวบรวมเอกสารรายงานเกี่ยวกับ คำพิพากษาของศาล (Case Law) มากกว่า 5,500 cases จากแหล่งข้อมูลศาลจากกลุ่มประเทศในภูมิภาตต่าง ๆ อาทิ เช่น แอฟริกา อเมริกา เอเชีย ยุโรป และโอเชียเนีย โดยครอบคลุมเนื้อหากฎหมายสิทธิมนุษยชน อาชญากรรม สนธิสัญญา ทางทะเล สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย modules ดังนี้
  • ORIL - International Criminal Law (กฎหมายอาญา)
  • ORIL - International Human Rights Law (กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
  • ORIL - International Investment Claims (การเรียกร้องการลงทุน)
  • ORIL - International Law in Domestic Courts (กฎหมายศาลในประเทศ)
  • ORIL - International Law in European Courts (กฎหมายในศาลยุโรป)
  • ORIL - International Trade Law (กฎหมายการค้า)
 2. Oxford Competition Law (OCL) - http://oxcat.ouplaw.com
  ฐานข้อมูลด้านกฏหมาย รวบรวมเอกสาร รายงานเกี่ยวกับคดี ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ และตราสารระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันและการตลาดจากกลุ่มประเทศสมาชิกจากสหภาพยุโรปและประเทศต่าง ๆ ที่มีแหล่งข้อมูลเชื่อมโยงน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ Oxford

 3. Oxford Constitutional of the World (OCW) - http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW
  ฐานข้อมูลด้านกฏหมาย รวบรวมเอกสาร รายงาน ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ประวัติและการแก้ไขของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจากทั่วโลก ทั้งระดับประเทศและระดับรัฐย่อย ที่เป็นฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วย

 4. Oxford Legal Research Library (OLRL)
  ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย รวบรวมรายงาน งานอ้างอิงและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงตำราและงานที่น่าเชื่อถือได้รับการยอมรับและรับรองอย่างเป็นทางการ จากนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก ประกอบด้วย modules ดังนี้
 5. Investment Claims (IC) - http://oxia.ouplaw.com/home/ic
  ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย รวบรวมเอกสาร รายงานเกี่ยวกับคดี ข้อคิดเห็นพร้อมบทวิเคราะห์ตราสารระหว่างประเทศพร้อมรายละเอียด และสนธิสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ

Latest Update : 06 September 2021, 05:57 PM

ส่งข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636