25 พ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลสำหรับอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์

25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 – 13.30 น. ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์” วิทยากรบรรยายโดย นางสาวเอกอร เฉียบแหลม และนางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ บรรณารักษ์ จากหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลสำหรับอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเน้นไปที่การใช้งานฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านนิติศาสตร์ เช่น

ภาพนางสาวเอกอร เฉียบแหลม วิทยากรบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์"
ภาพนางสาวเอกอร เฉียบแหลม วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”
ภาพนางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ แนะนำผู้เข้ารับการอบรม "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์"
ภาพนางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ยศไกรภพ แนะนำผู้เข้ารับการอบรม “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”

สำหรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถติดตามโปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง หมวด Services หัวข้อ “โปรแกรมฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์” หรือ URL https://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมได้ที่ “แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์” (https://www.lib.ru.ac.th/services/train-request-form.php)

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : Facebook page บริการสารสนเทศ RU Library (https://www.facebook.com/ramlibservice/posts/4898182720291059)