31 พ.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ของทุกปี

31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และอาจารย์พิมพ์ชนก โพธิปัสสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการนี้ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 [คลิกที่นี่]

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ
ภาพคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
ภาพคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมพิธีฯ และถ่ายร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ประธานในพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมพิธีฯ และถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ประธานในพิธีฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

รอบรั้วรามฯ. (2567, 31 พฤษภาคม). ถ่ายทอดสด : พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567. Facebook. https://www.facebook.com/share/v/wogQ7nSDYP4s2K86/?mibextid=qi2Omg

PR Ramkhamhaeng University. (2567, 31 พฤษภาคม). ม.ร.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567. Facebook. https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/pfbid02yn3r6gW4CENH7ghtGEk97yh67Yz4kHBifWRP6Zg3cD5QyUeo3VTSM666G1xVyC4Sl

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล