21 เม.ย. 2565 สำนักหอสมุดกลาง จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการและบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

เริ่มงานด้วยการมอบพวงมาลัยดอกไม้คล้องมือและคล้องคอ แก่ผู้อำนวยการและผู้อาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง ภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ท่านจะให้ศีลให้พรให้มีความสุขปีใหม่ตั้งแต่วันสงกรานต์ปีนี้เป็นต้นไป

ภาพผู้อำนวยการและบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565
ภาพผู้อำนวยการและบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565
ภาพบุคลากรเตรียมตัวมอบพวงมาลัยดอกไม้คล้องมือและคล้องคอ แก่ผู้อำนวยการและผู้อาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรเตรียมตัวมอบพวงมาลัยดอกไม้คล้องมือและคล้องคอ แก่ผู้อำนวยการและผู้อาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากร ขณะกำลังมอบพวงมาลัยและดอกไม้คล้องคอ แก่ผู้อำนวยการและผู้อาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรขณะกำลังมอบพวงมาลัยและดอกไม้คล้องคอ แก่ผู้อำนวยการและผู้อาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการและผู้อาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพรผู้อำนวยการและผู้อาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง

รายงานและภาพ : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด