3 พ.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

3 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล บริเวณทางเข้าข้างอาคารและลานทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และพิธีถวายมหาสังฆทาน ถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีฯ

ในโอกาสนี้ อาจารย์อธิปวัฌณ์ อมรปัญญานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 3 -4 พฤษภาคม 2567 ทั้ง 2 วัน จัดกิจกรรมเหมือนกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้

พิธีตักบาตร พระสงฆ์ 45 รูป พิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร และแสดงธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออุดล อัคคธัมโม วัดป่าดงเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานทางลอดใต้ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานทางลอดใต้ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณทางเข้าข้างอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณทางเข้าข้างอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
3 พ.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
3 พ.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานทางลอดใต้ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพประชาชนร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ถวายภัตตาหาร และการแสดงพระธรรมเทศนา ณ บริเวณห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

PR Ramkhamhaeng University. (2567, 3 พฤษภาคม). ม.ร. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล. Facebook.
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/pfbid0rW499Kx9THiEaB5CGGCGAtBYsH41i9Yf3qdRipMmGsssgaui8jLXpm6wyPr41Nuql

รายงาน : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล