ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นฯ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

อีกสักครู่ ระบบจะนำไปยังหน้าจอ "แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์" โดยอัตโนมัติ

หรือ สามารถคลิกที่นี่เพื่อไปยัง "แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์"

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริการ Ask a Librarian หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ โทร. 0-2310-8646
e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th

Latest Update : 25 January 2022, 02:40 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636