30 ก.ค. 2556 สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ”

30 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. สัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย (DIY) “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ” สาธิต โดย อ.วิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ จากสำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนมาก

Read more

1 ส.ค. 2556 สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำอาหาร “ขนมโบราณแบบไทย ไทย : ขนมครก”

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร “ขนมโบราณแบบไทย ไทย : ขนมครก” เรียนรู้สูตร ส่วนผสมต่างๆ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในการทำขนมครกให้อร่อย ผู้สาธิตเป็นกลุ่มบรรณารักษ์ในสำนักหอสมุดกลาง

Read more

31 ก.ค. 2556 : สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำส้มตำ และ เสวนาวิชาการ เรื่อง “อ่านอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” โดย คุณดนุพร ปุณณกันต์

31 กรกฏาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมสาธิตทำอาหาร “ส้มตำ แซ่บ แซ่บ แบบลาว-ลาว” ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Read more

17 พ.ค. 2556 : เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้ ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้ (การขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่งของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

Read more

17 ม.ค. 2556 พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2556 เวลา 8.45- 9.00 น. บุคลาการสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาเป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

26 – 28 พ.ย. 2555 โครงการจัดนิทรรศการในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 41 ปี

26 – 28 พฤศจิกายน 2555 สำนักหอสมุดกลางร่วมจัดโครงการจัดนิทรรศการในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 41 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง “ฐานข้อมูลออนไลน์เฉพาะสาขาวิชา” จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอง 41 ปี ของสำนักหอสมุดกลาง ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

6 พ.ย. 2555 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติภาคภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและบริการต่างๆ ของสำนักฯ

6 พฤศจิกายน. 2555 เวลา 10.00 น. สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง โดยดี รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ เป็นผู้ควบคุมดูแล และคณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและนำชม

Read more

20 – 21 ต.ค. 2555 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

20 – 21 ตุลาคม 2555 คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ให้ความรู้ และแนะนำการใช้บริการห้องสมุด แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. คณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 4 (sec. 5 และ sce. 6) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ชั้น 6

Read more

7 ส.ค. 2555 พิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา

7 สิงหาคม 2555 เวลา 9.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ จำลองส่วนป่าสิริกิตย์

Read more

25 มิ.ย. 2555 พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2555 “มหานครแห่งการอ่าน”

25 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2555 พร้อมชมนิทรรศการ เรื่อง “มหานครแห่งการอ่าน” ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 นี้ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดกลาง และนักศึกษา

Read more