8 ก.ค. 2558 สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2558 – กิจกรรมมุมความรู้สู่ตลาดทุน

8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2558 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูษาสยาม ภายใต้งาน “ภูษาสยาม ความงามทางวัฒนธรรม”  เป็นวันที่ 3 ซึ่งบ่ายวันนี้จัดกิจกรรม “มุมความรู้สู่ตลาดทุน” ผู้ดำเนินรายการ คือ คุณภราดร สุขสัมมากร และ คุณนิชนันท์ ก่อกุลกิตาการ พร้อมด้วยคณะทำงาน กิจกรรมจะเป็นการ ถาม-ตอบ ความรู้จากมุมความรู้สู่ตลาดทุน (SET Corner) เพื่อชิงรางวัล จากผู้สนับสนุน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ภายในงาน “ภูษาสยาม ความงามทางวัฒนธรรม” ยังมีนิทรรศการภูษาสยามความงามทางวัฒนธรรม การพยากรณ์ดวงชะตาจากชมรมคนรักโหราศาสตร์ การตอบคำถามชิงรางวัล จัดจำหน่ายหนังสือดี ราคาถูก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด