10-13 พ.ค. 2559 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 เรื่อง “ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล บนเส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัล”

10-13 พฤษภาคม 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 เรื่อง “ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล บนเส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัล” ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในโครงการ มีกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

ภาพผู้ช่วยศาสตรจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด (10 พฤษภาคม 2559)
ภาพผู้ช่วยศาสตรจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด (10 พฤษภาคม 2559)

ภาพน.ส. ภัคธีมา พงศ์วุฒิศักดิ์ สาธิตการประดิษฐ์ตกแต่งเคสโทรศัพท์/แทปเล็ตด้วยเรซิ่นและวัสดุต่าง ๆ สร้างสุขในการอ่านให้เพลิดเพลิน (10 พฤษภาคม 2559)
ภาพ น.ส. ภัคธีมา พงศ์วุฒิศักดิ์ สาธิตการประดิษฐ์ตกแต่งเคสโทรศัพท์/แทปเล็ตด้วยเรซิ่นและวัสดุต่างๆ สร้างสุขในการอ่านให้เพลิดเพลิน (10 พ.ค. 2559)

10 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น. รับฟังดนตรี กับกิจกรรม “ดนตรีหน้าหอ” เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหสมุดกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้สนใจทั่วไป ให้ความสนใจร่วมชมนิทรรศการ เรื่อง “ผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล บนเส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัล” และร่วมกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์ตกแต่งเคสโทรศัพท์/แทปเล็ตด้วยเรซิ่นและวัสดุต่าง ๆ สร้างสุขในการอ่านให้เพลิดเพลิน สาธิตโดย น.ส. ภัคธีมา พงศ์วุฒิศักดิ์

ภาพอาจารย์ ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล เสวนา เรื่อง "การดูแลรักษาสายตาในยุคดิจิทัล" (11 พฤษภาคม 2559)
ภาพอาจารย์ ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล เสวนา เรื่อง “การดูแลรักษาสายตาในยุคดิจิทัล” (11 พ.ค. 2559)

11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์ตกแต่งเคสโทรศัพท์/แทปเล็ตด้วยเรซิ่นและวัสดุต่าง ๆ สร้างสุขในการอ่านให้เพลิดเพลิน (ต่อ) เวลา 12.00-14.00 น. รับฟังดนตรี กับกิจกรรม “ดนตรีหน้าหอ” และ เวลา 14.00-16.00 น. ร่วมกิจกรรมเสวนา พบปะพูดคุย กับหมอสายตา จากคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในหัวข้อ “การดูแลรักษาสายตาในยุคดิจิทัล” กับ อาจารย์ ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพนายชัยธัช สมมุติสกุล และ น.ส. อาริษา พูลเผือก ดำเนินรายการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-ต่อจิ๊กซอว์ (12 พฤษภาคม 2559)
ภาพนายชัยธัช สมมุติสกุล และ น.ส. อาริษา พูลเผือก ดำเนินรายการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-ต่อจิ๊กซอว์ (12 พ.ค. 2559)
ภาพอาจารย์สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "บำบัด ฟื้นฟู ร่างกายอย่างไร เมื่อชีวิตผูกติดเทคโนโลยี" (12 พฤษภาคม 2559)
ภาพอาจารย์สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “บำบัด ฟื้นฟู ร่างกายอย่างไร เมื่อชีวิตผูกติดเทคโนโลยี” (12 พ.ค. 2559)

12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-ต่อจิ๊กซอว์ ดำเนินรายการโดย นายชัยธัช สมมุติสกุล และ น.ส. อาริษา พูลเผือก เวลา 12.00-14.00 น. รับฟังดนตรี กับกิจกรรม “ดนตรีหน้าหอ” และเวลา 14.00-16.00 น. ร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “บำบัด ฟื้นฟู ร่างกายอย่างไร เมื่อชีวิตผูกติดเทคโนโลยี” จากสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย อาจารย์สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย์ จากสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพท่านนวกฤด จงชาณสิทโธ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบปะพูดคุย สารพันปัญหากฎหมาย ในหัวข้อ "กฎหมายน่ารู้ กับ Social Media" (13 พฤษภาคม 2559)
ภาพท่านนวกฤด จงชาณสิทโธ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พบปะพูดคุย สารพันปัญหากฎหมาย ในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้ กับ Social Media” (13 พ.ค. 2559)

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด