10 ต.ค. 2559 เปิดนิทรรศการชุด “การ์ตูน” ไตรมาสแรกเริ่มเดือนตุลาคม 2559 เรื่อง “กว่าจะเป็นการ์ตูน”

วันที่ 10 ตุลาคม 2559  หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด เปิดนิทรรศการชุด “การ์ตูน” ไตรมาสแรก เริ่มเดือนตุลาคม 2559 เรื่อง “กว่าจะเป็นการ์ตูน” ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

นิทรรศการชุดนี้ นำเสนอประวัติ ความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของวงการการ์ตูนไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 เมื่อรัชกาลที่ 6 พระราชทานคำแปลการ์ตูนว่า ‘ภาพล้อ’ และเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละ พ.ศ. ไล่เรียงกันมาตามลำดับ

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมนิทรรศการ นั่งอ่านการ์ตูน และชมวิดีโอการ์ตูนเรื่องต่างๆ ของแต่ละสมัยได้ นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นิทรรศการชุดนี้จะจัดให้มีตลอดทั้งปีงบประมาณ 2560 และแบ่งเป็นช่วงๆ ในแต่ละไตรมาส โดยมีการจัดแสดงข้อมูลและกิจกรรมกรรมที่แตกต่างกันไป ดังนี้

  • ไตรมาสที่ 1 เรื่อง “กว่าจะเป็นการ์ตูน” เริ่มเปิดให้เข้าชม เดือนตุลาคม 2559
  • ไตรมาสที่ 2 เรื่อง “การ์ตูนเฉลิมพระเกียรติ” เริ่มเปิดให้เข้าชม เดือนมกราคม 2560
  • ไตรมาสที่ 3 เรื่อง “สร้างสรรค์งานการ์ตูน” เริ่มเปิดให้เข้าชม เดือนเมษายน 2560
  • ไตรมาสที่ 4 เรื่อง “การ์ตูนในงานวิจัย” เริ่มเปิดให้เข้าชม เดือนกรกฎาคม 2560
  • ภาพด้านหน้า ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชุด การ์ตูน
    ภาพด้านหน้า ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชุด การ์ตูน
ภาพภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชุด การ์ตูน มีหนังสือการ์ตูน และวิดีโอแสดงการ์ตูนเรื่องต่างๆ ในแต่ละช่วงสมัย
ภาพภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชุด การ์ตูน มีหนังสือการ์ตูน และวิดีโอแสดงการ์ตูนเรื่องต่างๆ ในแต่ละช่วงสมัย
ภาพมุมแสดงภาพวาด "การ์ตูน"
ภาพมุมแสดงภาพวาด “การ์ตูน”
ภาพหนังสือการ์ตูนภาษาไทย เรื่องต่างๆ สามารถหยิบไปนั่งอ่านที่มุมอ่านการ์ตูนได้
ภาพหนังสือการ์ตูนภาษาไทย เรื่องต่างๆ  และมุมนั่งอ่านการ์ตูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ :
หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
โทร: 0-2310-8647
facebook’s page : https://www.facebook.com/exhibitionandart/
Line ID : @zxb0818x


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด