17 – 19 พ.ค. 2560 งาน RU BOOK FAIR 2017 : เปิดมุมมองใหม่แห่งการเรียนรู้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีเปิดงาน  RU BOOK FAIR 2017 : เปิดมุมมองใหม่แห่งการเรียนรู้  โดยมี รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดงาน กิจกรรมวันนี้มีเสวนาพูดคุยกับ คุณเอนก นาวิกมูล  นักวิชาการ นักเขียนสารคดี นักประวัติศาสตร์ นักสะสม และผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์  ในหัวข้อ “เปิดเบื้องลึกปรีดิฉายาลักษณ์”  โดยมีอาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ ภาคภาษาไทย เป็นวิทยากรร่วมเสวนา

ภาพเสวนาพูดคุยกับ คุณเอนก นาวิกมูล ในหัวข้อ "เปิดเบื้องลึกปรีดิฉายาลักษณ์” และอาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร เป็นวิทยากรร่วมเสวนา
ภาพเสวนาพูดคุยกับ คุณเอนก นาวิกมูล ในหัวข้อ “เปิดเบื้องลึกปรีดิฉายาลักษณ์” และอาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร เป็นวิทยากรร่วมเสวนา (17 พฤษภาคม 2560)

งาน RU BOOK FAIR 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560 พบกับร้านหนังสือมากมาย ช่วยเปิดมุมมองใหม่แห่งการอ่าน และกิจกรรมทำได้ด้วยสองมือเรา ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ภายในงาน RU BOOK FAIR 2017 : เปิดมุมมองใหม่แห่งการเรียนรู้ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

18 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00 – 11.30 น.    – กิจกรรม Do It Yourself : DIY สาธิตการประดิษฐ์  “ดอกไม้จันทน์”  วิทยากรโดย คุณกมลวรรณ โทสุวรรณ และคณะ
เวลา 13.30 – 15.00 น.    – กิจกรรม Do It Yourself : DIY “มะกรูดหอมใบเตย”  วิทยากรโดย คุณวัชรินทร์ ตรามประทีป และคณะ

ภาพกิจกรรม Do It Yourself : DIY สาธิตการประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" วิทยากรโดย คุณกมลวรรณ โทสุวรรณ และคณะ
ภาพกิจกรรม Do It Yourself : DIY สาธิตการประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” วิทยากรโดย คุณกมลวรรณ โทสุวรรณ และคณะ (18 พฤษภาคม 2560)
ภาพภาพกิจกรรม Do It Yourself : DIY สาธิตการประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" แบบต่างๆ
ภาพภาพกิจกรรม Do It Yourself : DIY สาธิตการประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์” แบบต่างๆ (18 พฤษภาคม 2560)
ภาพ กิจกรรม Do It Yourself : DIY “มะกรูดหอมใบเตย” วิทยากรโดย คุณวัชรินทร์ ตรามประทีป และคณะ
ภาพกิจกรรม Do It Yourself : DIY “มะกรูดหอมใบเตย” วิทยากรโดย คุณวัชรินทร์ ตรามประทีป และคณะ (18 พฤษภาคม 2560)
ภาพผลงานของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม Do It Yourself : DIY “มะกรูดหอมใบเตย”
ภาพผลงานของนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม Do It Yourself : DIY “มะกรูดหอมใบเตย” (18 พฤษภาคม 2560)

19 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00 – 12.00 น.    – กิจกรรม สาธิตการซ่อมหนังสือ : ซ่อมหนังสือด้วยตัวเอง วิทยากรโดย คุณไพลวรรณ ฉายสิว และคุณชาญณรงค์ กล่อมสกุล
เวลา 13.30 – 15.00 น.    – กิจกรรม Cook It Yourself : CIY “เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวน” ง่าย ๆ ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ วิทยากรโดย คุณภัคธีมา  พงศ์วุฒิศักดิ์และคณะ

กิจกรรมสาธิตการซ่อมหนังสือ : ซ่อมหนังสือด้วยตัวเอง วิทยากรโดย คุณไพลวรรณ ฉายสิว และคุณชาญณรงค์ กล่อมสกุล
ภาพกิจกรรมสาธิตการซ่อมหนังสือ : ซ่อมหนังสือด้วยตัวเอง วิทยากรโดย คุณไพลวรรณ ฉายสิว และคุณชาญณรงค์ กล่อมสกุล (19 พฤษภาคม 2560)
ภาพกิจกรรมสาธิตการซ่อมหนังสือ : ซ่อมหนังสือด้วยตัวเอง วิทยากรโดย คุณไพลวรรณ ฉายสิว และคุณชาญณรงค์ กล่อมสกุล (18 พฤษภาคม 2560)
ภาพกิจกรรมสาธิตการซ่อมหนังสือ : ซ่อมหนังสือด้วยตัวเอง วิทยากรโดย คุณไพลวรรณ ฉายสิว และคุณชาญณรงค์ กล่อมสกุล (19 พฤษภาคม 2560)
ภาพกิจกรรม Cook It Yourself : CIY "เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวน" ง่าย ๆ ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ วิทยากรโดย คุณภัคธีมา พงศ์วุฒิศักดิ์และคณะ (18 พฤษภาคม 2560)
ภาพกิจกรรม Cook It Yourself : CIY “เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวน” ง่าย ๆ ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ วิทยากรโดย คุณภัคธีมา พงศ์วุฒิศักดิ์และคณะ (19 พฤษภาคม 2560)
ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cook It Yourself : CIY “เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวน” ง่าย ๆ ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ วิทยากรโดย คุณภัคธีมา พงศ์วุฒิศักดิ์และคณะ (19 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมพิเศษ อื่นๆ ดังนี้
• ร่วมแลกเปลี่ยนตำราเรียน ม.ร. / แลกเปลี่ยนหนังสือทั่วไป / รับบริจาคหนังสือเพื่อน้อง /
มุมดีต่อใจใคร ๆ ก็อ่าน / บริการหนังสือพิมพ์ (เสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) และนวดแผนไทยไล่ความเครียด
• นำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ วันละ 2 รอบ (เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.)


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด