สัปดาห์ห้องสมุด 29 ก.ค. 2557-พิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นวันที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 ในเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “Library Cafe” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 เรื่อง “Library Cafe” จัดให้มีตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 และบริเวณลานด้านหน้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ Library Cafe จำลองแนวทางและมุมการให้บริการสำหรับห้องสมุดยุคใหม่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เสวนากับแขกรับเชิญ เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กิจกรรมสาธิต DIY การทำที่คั่นหนังสือ และสาธิตการทำข้าวยำ อาหารเพื่อสุขภาพ การตอบคำถามชิงรางวัลกับ Set Corner  จำหน่ายหนังสือราคาถูก และชม “ห้องรามคำแหงอนุสรณ์”

ภาพพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 (29 ก.ค. 2557)
ภาพพิธีเปิดสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 (29 ก.ค. 2557)

ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด