30 ก.ค. 2557 เสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ ณฉัตร (วัลเณซ่า เมืองโคตร) : มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2012

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นวันที่ 3 เมื่อ วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 14.00 – 15.00 น. – เสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ ณฉัตร (วัลเณซ่า เมืองโคตร) : มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2012 พิธีกรดำเนินรายการ คือ นางสาวอัญชนา ศรีคำชุม ณฉัตรได้ฝากข้อคิดดี ๆ ให้น้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ” ฝัน..จินตนาการภาพ และทำความฝันให้เป็นจริง และที่สำคัญต้องคิดบวก เรื่องบวกๆ ก็จะมาหาเรา…”

ภาพกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เสวนา เรื่อง "อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" กับ ณฉัตร (วัลเณซ่า เมืองโคตร) : มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2012
ภาพกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ ณฉัตร (วัลเณซ่า เมืองโคตร) : มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2012
ภาพผู้ร่วมฟัง เสวนา เรื่อง "อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" กับ ณฉัตร (วัลเณซ่า เมืองโคตร) : มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2012
ภาพผู้ร่วมฟัง เสวนา เรื่อง “อ่านอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” กับ ณฉัตร (วัลเณซ่า เมืองโคตร) : มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2012

ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ