Tag Archives: การเมือง

การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์

ภาพปกหนังสือ เรื่อง การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์

หนังสือ “การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์” โดยมี ประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นบรรณาธิการ หนังเล่มนี้เขียนโดย คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Continue reading การเมือง อำนาจ ความรู้ : หลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นสำนักธรรมศาสตร์

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

ภาพปกหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 "มือเย็น"
ภาพปกหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Continue reading วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ เมียนมากับประชาธิปไตย คู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ” เขียนโดย หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร หนังสือเล่มนี้มุ่งเปิดมุมมองการศึกษาการปฏิรูปและพัฒนาการของประเทศเมียนมา ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุดหน้าในห้วงทศวรรษที่ผ่านมาจากบทบาทของตัวแสดงภายนอก อันได้แก่ รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ Continue reading เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ไทยถลอก (ปอกเปิก)

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “ไทยถลอก (ปอกเปิก)

ไทยถลอก (ปอกเปิก)สาระสังเขป : ไทยถลอก (ปอกเปิก) เป็นหนังสือคัดสรรผลงานการ์ตูนล้อการเมือง เสียดสีสังคม จากคอลัมน์ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างปี 2554-2557 Continue reading วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ไทยถลอก (ปอกเปิก)

วันที่ 26 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หนังสือได้รับบริจาค จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองฯวันที่ 26 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ดังนี้ Continue reading วันที่ 26 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง