วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

ภาพปกหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 "มือเย็น"
ภาพปกหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพปกหลังของหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 "มือเย็น"
ภาพปกหลังของหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

หนังสือวรรณกรรมเล่มดังกล่าว ได้รวบรวมผลงานเรื่องสั้นและบทกวีที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงการส่งเสริมการแสดงออกซึ่งเสรีภาพทางการเมือง ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบของการเขียนเป็นเรื่องสั้นและบทกวี สะท้อนบรรยากาศสังคมและเรื่องราวของกลุ่มคนต่าง ๆ

นอกจากนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษรางวัลพานแว่นฟ้า ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า เกียรติยศอันทรงคุณค่าอีกจำนวน 10 ผลงาน จัดพิมพ์อยู่ในหนังสือวรรณกรรมเล่มนี้ด้วย

ข้อมูลและภาพโดย : ชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ