Tag Archives: กฎหมาย

วันที่ 18 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด (ซ้าย) ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ได้มอบหนังสือ “คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ภาคนิติกรรม-สัญญาและระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้” จำนวน 96 เล่ม โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ Continue reading วันที่ 18 ก.พ. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

วันที่ 25 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)
ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมคำตอบ (Agency & Brokerage)” จำนวน 5 เล่ม Continue reading วันที่ 25 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 9 ม.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากสำนักราชเลขาธิการ

กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ. 129 - 130วันที่ 9 ม.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ

ชื่อหนังสือ : กฎหมายรัชกาลที่ 6 ร.ศ. 129 – 130
Continue reading วันที่ 9 ม.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากสำนักราชเลขาธิการ

วันที่ 26 พ.ย. 2557 ได้รับบริจาคหนังสือ รวมกฎหมายพิเศษพร้อมชื่อมาตรา

รวมกฎหมายพิเศษพร้อมชื่อมาตราวันที่  26 พ.ย. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือรวมกฎหมายพิเศษพร้อมชื่อมาตรา

ชื่อหนังสือ : รวมกฎหมายพิเศษพร้อมชื่อมาตรา
ชื่อผู้แต่ง : ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว Continue reading วันที่ 26 พ.ย. 2557 ได้รับบริจาคหนังสือ รวมกฎหมายพิเศษพร้อมชื่อมาตรา